Pregatire practica

Caietul Cursantului

PENTRU O BUNĂ CONDUCERE:
O BUNĂ PREGATIRE


⇒ Viaţa dumneavoastră de automobilist începe prin instruirea teoretică şi practică asigurată de instructori de conducere auto şi profesori de legislaţie rutieră cu înaltă calificare. Şcoala în care faceţi această instruire este autorizată pentru pregătirea viitorilor conducători de autovehicule.
⇒ Pentru a deveni un bun conducător auto, trebuie să dobândiţi o seamă de cunoştinţe teoretice, precum şi capacităţile practice necesare pentru a şti ce să faceţi când conduceţi un autovehicul. Instructorii de conducere auto şi profesorii de legislaţie rutieră vor asigura în permanenţă legătura dintre teorie şi practică, având în vedere că informaţiile teoretice vă sunt indispensabile pentru dobândirea capacităţilor practice, iar instruirea practică de conducere a autovehiculului asigură aprofundarea cunoştinţelor teoretice. Cu certitudine, un bun conducător auto va fi numai cursantul ale cărui cunoştinţe teoretice şi practice achiziţionate în timpul pregătirii se vor concretiza în capacitatea de a manevra în deplină siguranţă automobilul în traficul rutier, având un comportament responsabil şi prudent la volan.
⇒ Instructorul dvs. Este un automobilist cu experienţă, atestat professional ca formator, fiind în măsură să vă ajute să descoperiţi, să analizaţi şi apoi să rezolvaţi eventualele dificultăţi legate de pregătirea în conducerea autovehiculelor. De aceea, nu evitaţi niciodată să-i adresaţi întrebări.
⇒ Pe întreaga perioadă a cursului, instructorul dvs. este coordonatorul permanent al pregătirii şi ghidul care vă va orienta evoluţia profesională, semnalându-vă achiziţiile pe care trebuie să le realizaţi în cadrul fiecărei şedinţe de instruire practică.
⇒ Este posibil ca formatorii să nu utilizeze procedee identice de pregătire, dar toţi vor urmări acelaşi scop: să facă totul pentru ca cei pe care îi pregătesc să devină conducători auto capabili să circule în deplină siguranţă pe drumurile publice.

Lecţia de instruire practică se va desfăşura atfel:

- la începutul lecţiei, instructorul vă va prezenta obiectivele urmărite, precizând ceea ce trebuie să învăţaţi pe parcursul acesteia;
- apoi instructorul va executa modelul demonstrative (însoţit de eventualele explicaţii necesare), pe baza căruia dvs. veţi efectua exerciţiile adecvate demonstraţiei prezentate;
- în finalul lecţiei, instructorul vă va verifica nivelul de pregătire şi va evalua corect ceea ce aţi învăţat menţionând ce alte capacităţi urmează să mai dobândiţi în continuare la lecţiile următoare;

CUM VEŢI PROGRESA?

⇒ Lăsaţi-vă îndrumat de instructorul dvs. fără să încercaţi să săriţi anumite etape. Dacă la începutul pregătirii vă asiguraţi o bază solidă de cunoştinţe teoretice şi practice, evoluţia dvs. ulterioară va fi mai rapidă.
⇒ Trebuie să acceptaţi că nu întotdeauna se progresează în acelaşi ritm. Adesea, după o primă etapă, în care eşti satisfăcut de un progres mai rapid, pot apărea brusc unele dificultăţi, care stagnează evoluţia în pregătire. Este firesc, de aceea, să nu vă descurajaţi, chiar dacă veţi avea impresia că nu aţi dobândit mare lucru în timpul unei şedinţe. Mai târziu, vă veţi convinge că achiziţiile făcute cu dificultate sunt mai profitabile, iar atunci când o veţi lua de la capăt, învăţarea va fi din ce în ce mai uşoară, mărind ritmul procesului în pregătire.
⇒ Se poate reprezenta progresul dvs. cu ajutorul curbei de pregătire prezentată mai jos:



IMAGE

CARNETUL DE PREGĂTIRE

Acest carnet vă arată:
- modul de desfăşurare a instruirii practice;
- ceea ce trebuie să ştiţi şi ceea ce trebuie să faceţi pentru a conduce un autovehicul.
Acest carnet vă lămureşte în ce constă formarea dvs., precizând:
- pagina.......scopul urmărit prin formare;
- pagina.......principiile generale ale formării;
- pagina.......modul de evaluare a progresului dvs. în pregătire;
- pagina.......etapele formării (pregătirii) dvs.

PREGĂTIREA

⇒ Scopul urmărit: să fiţi capabil să conduceţi un automobil fără a pune în pericol securitatea proprie sau a celorlalţi participanţi la trafic.
⇒ Pentru aceasta, este necesar, printre altele:
- să cunoaşteţi principalele reguli privind circulaţia pe drumurile publice;
- să aveţi cunoştinţe referitoare la autovehicul şi la întreţinerea lui;
- să ştiţi să vă înscrieţi în circulaţia rutieră;
- să ştiţi să vă alegeţi poziţia în traficul rutier;
- să fiţi capabil să treceţi print-o intersecţie şi/sau să schimbaţi direcţia de mers, în concordanţă cu regulile de circulaţie;
- să cunoaşteţi şi să respectaţi semnificaţia semnalizării verticale şi orizontale;
- să ştiţi să vă adaptaţi maniera de conducere la condiţiile de trafic şi în funcţie de posibilităţile de care dispuneţi;
- să ştiţi să folosiţi comenzile accesoriile autovehiculului (ştergătoarele de parbriz, climatizarea, etc);
- să fiţi capabil să identificaţi situaţiile periculoase;
- să aveţi capacitatea de prevedere necesară luării unor decizii corespunzătoare;
- să ştiţi să trataţi cu amabilitate partenerii de trafic.



CÂTEVA “PUNCTE CHEIE” ALE PREGĂTIRII

Cunoştinţele teoretice
Sunt necesare pentru cunoaşterea drumului public, a semnalizării, a circulaţiei rutiere, etc. Acestea vor fi dobândite pe parcursul pregătirii şi se vor verifica prin proba teoretică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
Cunoaşterea autovehiculului
Autovehiculul reprezintă unealta, maşina pe care urmează să o manevraţi. Pentru aceasta trebuie să aveţi informaţiile necesare privind funcţionarea lui, să cunoaşteţi comenzile şi locul unde sunt amplasate, modul de acţionare a acestora, etc. De asemenea, trebuie să ştiţi să vă instalaţi la volan într-o poziţie cât mai comodă, pentru a nu obosi.
Pornirea, oprirea şi conducerea în viteză lentă, în afara traficului ori în trafic redus sau nul
Trebuie să vă familiarizaţi cu ambreiajul, cutia de viteze, frînele, acceleraţia, volanul. De asemenea, este neceesar să înţelegeţi importanţa oglinzilor retrovizoare, a instalaţiei de semnalizare, etc.
Conducerea în condiţii normale
Împreună cu instructorul dvs. veţi putea aplica în practică în traficul rutier tot ceea ce aţi învăţat. Cu ajutorul acestuia, veţi descoperi şi înţelege importanţa aprecierii vitezelor şi a distanţei, precum şi modalitatea în care trebuie să stabiliţi relaţiile necesare cu ceilalţi participanţi la trafic, comunicarea cu aceştia.
Adaptarea ţinutei de mers
Treptat, veţi începe să manevraţi autovehiculul fără a avea nevoie să fiţi în permanenţă condus sau îndrumat de instructorul dvs. Ulterior, veţi dobândi şi o anumită capacitate de a stăpâni singur autovehiculul şi veţi învăţa să circulaţi din ce în ce mai sigur pe dvs.
Conducerea în situaţii mai dificile
Veţi învăţa să vă încadraţi şi în circulaţia densă şi rapidă, reuşind să conduceţi în siguranţă, chiar şi atunci când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile.



PRINCIPIILE GENERALE ALE PREGĂTIRII DVS.

⇒ Încă se mai consideră că pentru a putea să conduci, cel mai important este să înveţi să foloseşti comenzile: volanul şi pedalele.
⇒ În realitate, să ştii să conduci înseamnă ceva mai mult: să ştii să priveşti. Un autovehicul se conduce îndeosebi cu ochiul.
⇒ Coducătorul auto decide acţionarea comenzilor, pentru a frâna sau întoarce, de exemplu, în funţie de ceea ce se vede.
⇒ Pe parcursul pregătirii, instructorul dvs. va insista în mod deosebit pe antrenamentul privirii. El vă va spune unde şi când trebuie să priviţi, pentru a fi în permanenţă informat în legătură cu ceea ce se întâmplă sau se va întâmpla în jurul dvs.



Instructorul vă va învăţa:
- să observaţi ceea ce este în jurul dvs;
- să alegeţi ceea ce observaţi;
- să decideţi în funcţie de ceea ce aţi văzut;
- să acţionaţi pentru a pune în practică decizia luată.

EVALUAREA PROGRESULUI ÎN PREGĂTIRE

⇒ Pentru a vă permite cunoaşterea evoluţiei în pregătire, este necesar ca:
- în timpul pregătirii practice instructorul dvs. să consemneze prin semnul ”x” în coloana ”apreciere” efectuarea tuturor componentelor obiectivelor specifice din fiecare etapă;
- tot pe parcursul pregătirii practice instructorul va aprecia cu calificative gradul realizării de către dvs. a obiectivelor specifice din fiecare etapă;
- la încheierea unei etape de pregătire practică instructorul va proceda la o evaluare de sinteză pentru a aprecia realizarea obiectivului general al etapei respective şi de a decide, în funcţie de calificativul acordat, trecerea dvs. într-o altă etapă de pregătire;
- pentru aceasta, instructorul vă va prezenta criteriile de evaluare, în baza cărora vi se pot acorda calificativele:
∎ insuficient (I);
∎ suficient (S);
∎ bine (B);
∎ foarte bine (FB);
- calificativul acordat la evaluarea de sinteză pentru fiecare etapă de pregătire rezultă din media calificativelor obţinute la obiectivele specifice şi se consemnează în rubrica ”rezultat A”.
- în cazul în care vi se acordă calificativul ”insuficient”, reprezentând nerealizarea obiectivului general al etapei, se va proceda la respectarea evaluării de sinteză, după efectuarea unei pregătiri suplimentare, considerându-se noul calificativ în rubrica ”rezultat B”.



VALIDAREA PREGĂTIRII

⇒ La încheierea pregătirii, în vederea eliberării ”certificatului de absolvire”, formatorii dvs. vă vor testa cu privire la cunoaşterea regulilor de circulaţie şi a noţiunilor de mecanică după caz, precum şi în condiţii similare cu cele ale examinării pe care o veţi susţine cu agenţii de poliţie.

 

ETAPA

NR. 1

OBIECTIV GENERAL:

Manevrarea autovehiculului în viteză lentă sau moderată în trafic redus

 

E1. OBIECTIVE SPECIFICE

Apreciere

a. Cunoaşterea principalelor părţi componente ale autovehiculului, a principalelor comenzi şi  a tabloului de bord

 

b. Instalarea la postul de conducere

 

c. Vigilenţa şi calităţile atenţiei

 

d. Manevrarea autovehiculului fără a pune în pericol pe alţii şi pe sine

 

e. Avertizarea partenerilor de trafic

 

f. Pornirea şi oprirea

 

g. Menţinerea şi rotirea volanului

 

h. Utilizarea schimbătorului de viteză

 

i. Conducerea autovehiculului înainte şi înapoi, în aliniament şi în curbă, adoptând poziţia şi traiectoria

 

 

 

REZULTATELE EVALUĂRII ÎN SINTEZĂ

 

Prima evaluare de sinteză a efectuat-o……………………………………………………

După…….ore de instruire practică.

                                    Rezultat A          

_______________________________________________________________________________

 

A doua evaluare de sinteză a efectuat-o................................................................................

După...........ore de instruire practică.

                                    Rezultat B                

 

E1. Componentele obiectivului specific

Specificaţie

 

a. Cunoaşterea principalelor părţi ale autovehiculului, a principalelor comenzi şi  a tabloului de bord

⇒  Să cunoască dispunerea părţilor componente ale autovehiculului şi principiul lor de funcţionare:

 

- postul de conducere şi vizibilitatea;

 

- motorul şi protecţia mediului;

 

- transmisia;

 

- echipamentul de frânare;

 

- echipamentul de direcţie;

 

- echipamentul de rulare;

 

- dispozitivele de securitate, inclusiv centurile de siguranţă;

 

- dispozitivele de iluminat şi semnalizare luminoasă.

 

⇒  Să ştie să verifice nivelurile;

 

⇒  Să cunoască dispunerea următoarelor comenzi şi funcţionarea lor:

 

- volanului, pedalelor, manetei schimbătorului de viteze;

 

- frânei de ajutor;

 

- avertizoarelor, luminilor.

 

 

b. Instalarea la postul de comandă

⇒  Să cunoască:

 

- reglarea scaunului şi spătarului;

 

- reglarea oglinzilor retrovizoare;

 

- verificarea transparenţei geamurilor şi curăţirea lor;

 

- instalarea pasagerilor şi influenţa pe care o pot avea asupra conducătorilor auto;

 

- rolul şi importanţa centurii de siguranţă;

 

- folosirea centurii de siguranţă de către conducătorii auto şi pasageri;

 

- încărcarea bagajelor;

 

- rezemătoarele de cap (tetierele);

 

 

c. Vigilenţa şi calităţile atenţiei

⇒  Să cunoască unghiurile moarte;

 

⇒  Să ştie să privească în oglinzile retrovizoare;

 

⇒  Să cunoască importanţa atenţiei şi calităţile acesteia (concentrarea, acuitatea vizuală, distributivitatea etc).

 

 

   

d. Manevrarea autovehiculului fără a pune în pericol pe alţii şi pe sine

⇒  Să ştie măsuri de precauţie la:

 

- urcarea şi coborârea din autovehicul;

 

- deschiderea şi închiderea portierelor;

 

- părăsirea autovehiculelor;

 

⇒  Să verifice starea pneurilor;

 

⇒  Să verifice dacă există spaţiu liber pentru pornirea de pe loc;

 

⇒  Să identifice locurile unde vizibilitatea este redusă.

 

 

e. Avertizarea partenerilor de trafic

⇒  Să ştie să pună imediat în funcţiune:

 

- luminile intermitente de semnalizare;

 

- dispozitivele de avertizare sonoră;

 

- dispozitivele în caz de avarie;

 

- lumina stop intermitentă;

 

- luminile farurilor.

 

⇒  Să ştie:

 

- când să facă avertizarea;

 

- cum să efectueze avertizarea sonoră şi luminoasă

 

- când avertizarea sonoră este defectă şi din ce cauză.

 

 

f. Pornirea şi oprirea

⇒  Să cunoască:

 

- pornirea şi oprirea motorului;

 

- punerea rapidă în mişcare după încălzirea motorului;

 

- punerea în mişscare a autovehiculului în aliniament, în pantă sau în rampă;

 

- oprirea autovehiculului aflat în viteză lentă la punct fix.

 

 

g. Menţinerea şi rotirea volanului

⇒  Să cunoască:

 

- menţinerea volanului în linie dreaptă;

 

- manevrarea volanului fără deplasarea mâinilor de pe acesta;

 

- mişcarea (rotirea) acestuia printr-o deplasare uşoară a mâinilor;

 

- mişcarea (rotirea) acestuia prin suprapunerea mâinilor.

 

 

h. Utilizarea schimbătorului de viteză

⇒  Să cunoască:

 

- manevrarea levierului schimbătorului de viteză;

 

- schimbarea treptelor de viteză de la mic la mare, şi de la mare la mic;

 

- selectarea unei trepte de viteză convenabile;

 

- schimbarea treptelor de viteză şi privirea conducătorului auto.

 

 

i. Conducerea autovehiculului înainte şi înapoi, în aliniament şi în curbă, adoptând poziţia şi traiectoria

⇒  Să cunoască:

 

- controlul direcţiei autovehiculului în funcţie de manevrarea acestuia cu diferite viteze;

 

- menţinerea unei traiectorii rectilinii la diferite viteze;

 

- menţinerea unei anumite traiectorii rectilinii în timpul manevrării altor comenzi;

 

⇒  Să cunoască:

 

- dozarea acceleraţiei;

 

- utilizarea frînei de motor;

 

- dozarea frânei;

 

- vederea în spate;

 

Să efectueze mersul înapoi în linie dreaptă şi în curbă în acelaşi timp cu:

 

- alegerea poziţiei convenabile a corpului;

 

- plasarea mâinilor şi picioarelor;

 

- privirea.

 

 

 

ETAPA

NR. 2

OBIECTIV GENERAL:

Alegerea poziţiei în trafic, traversarea unei intersecţii şi schimbarea direcţiei de mers

 

E2. OBIECTIVE SPECIFICE

Apreciere

a. Cunoaşterea principalelor reguli de circulaţie, precum şi a semnalizării rutiere

 

b. Respectarea semnalizării verticale şi orizontale

 

c. Identificarea indicilor utili în trafic

 

d. Utilizarea tuturor comenzilor

 

e. Adaptarea vitezei la situaţii din trafic

 

f. Alegerea benzii de circulaţie

 

g. Menţinerea distanţelor de siguranţă

 

h. Circulaţia prin diferite tipuri de intersecţii şi schimarea direcţiei de mers

 

 

REZULTATELE EVALUĂRII ÎN SINTEZĂ

 

Prima evaluare de sinteză a efectuat-o……………………………………………………

După…….ore de instruire practică.

                                                                        Rezultat A     

______________________________________________________________________________________

 

A doua evaluare de sinteză a efectuat-o................................................................................

După...........ore de instruire practică.

 

                                                                        Rezultat B       

 

 

E2. Componentele obiectivului specific

Specificaţie

 

a. Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie rutieră şi a semnalizării rutiere

⇒  Cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie privind:

 

- intersecţiile (fără şi cu semnalizare, cu indicatoare şi marcaje, semafoare)

 

- semnele agentului de circulaţie;

 

- transmisia;

 

Sesizarea, înţelegerea şi respectarea semnificaţiei marcajelor orizontale (semnalizării orizontale)

 

Sesizarea, înţelegerea şi respectarea semnificaţiei formelor şi simbolurilor semnalizării rutiere verticale

 

 

b. Respectarea semnalizării verticale şi orizontale

⇒  Să ştie să respecte semnificaţia semnalizării pentru:

 

- respectarea regulilor de prioritate;

 

- alegerea vitezei;

 

- alegerea benzii de circulaţie;

 

- selectarea direcţiei de mers.

 

 

c. Identificarea indicilor utili în trafic

⇒  Să ştie să descopere indici utili anticipării:

 

- în faţă;

 

- lateral;

 

- în spate (oglinzile retrovizoare)

 

⇒  Să ştie să descopere indicii privind:

 

- drumul şi mediul;

 

- autovehiculul (tabloul de bord, zgomote, etc)

 

- ceilalţi participanţi la trafic.

 

Să aibă noţiuni de indici internaţionali

 

 

d. Utilizarea tuturor comenzilor

⇒  Să cunoască:

 

- utilizarea tuturor comenzilor fără să le privească;

 

- manevrarea comenzilor auxiliare în timpul conducerii autovehiculului;

 

- coordonarea şi cursivitatea mişcărilor în timpul acţionării mai multor comenzi.

 

⇒  Să automatizeze această coordonare şi înlănţuire logică

 

 

e. Adaptarea vitezei la situaţii din trafic

⇒  Să ştie să aleagă viteza în funcţie de:

 

- starea fizică şi psihică şi propriile performanţe;

 

- semnalizarea rutieră şi reglemetările;

 

- prezenţa celorlaţi participanţi la trafic;

 

- relief;

 

- drum şi trafic;

 

- vizibilitate;

 

- condiţiile meteo;

 

- posibilităţile autovehiculului.

 

 

f. Alegerea benzii de circulaţie

⇒  Să cunoască:

 

- rularea pe dreapta;

 

- alegerea benzii;

 

- respectarea marcajelor;

 

- menţinerea traiectoriei.

 

⇒  Cunoaşterea benzilor rezervate şi speciale, importanţa respectării destinaţiei lor

 

 

g. Menţinerea distanţelor de siguranţă

⇒  Să cunoască:

 

- evaluarea distanţelor existente între autovehicul şi vehiculul din faţă/spate;

 

- evaluarea distanaţelor laterale în funcţie de diferiţi indici, înainte de intersectare sau depăşirea unui alt vehicul;

 

- importnaţa distanţelor de securitate;

 

- calculul distanţelor de securitate, inclusiv într-un trafic aglomerat;

 

Să automatizeze menţinerea distanaţelor de siguranţă pe autostradă şi în aglomeraţii

 

 

h. Circulaţia prin diferite tipuri de intersecţii şi schimbarea direcţiei de mers

⇒  Să cunoască:

 

- detectarea intersecţiilor;

 

- identificarea tipului de intersecţie;

 

- evaluarea vizibilităţii;

 

- avertizarea în caz de necesitate;

 

- respectarea participanţilor la trafic, vizibili sau nu;

 

- luarea deciziei în funcţie de regulile de circulaţie;

 

- poziţionarea vehiculului;

 

- adaptarea vitezei;

 

- oprirea în caz de necesitate şi avertizarea celor din faţă şi din spate;

 

⇒  Să ştie să comunice intenţiile sale cu mijloace de avertizare sonoră şi luminoasă şi eventual prin gesturi;

 

⇒  Să cunoască importanţa comunicării vizuale;

 

⇒  Să prevadă pentru a nu fi jenat sau a nu fi surprins (informaţii asupra ceea ce se petrece în faţă, spate şi lateral pentru a anticipa evoluţia unei situaţii).

 

⇒  Cunoaşterea rolului semafoarelor, inclusiv a celor coordonate, unda verde;

 

⇒  Să acţioneze rapid, conform deciziei luate, fără să jeneze sau să surprindă;

 

⇒  Să acţioneze astfel încât să faciliteze acţiunile legale ale celorlalţi participanţi la trafic.

 

 

 

ETAPA

NR. 3

OBIECTIV GENERAL:

Circulaţia în condiţii de trafic normal şi aglomerat

 

E3. OBIECTIVE SPECIFICE

Apreciere

a. Evaluarea distanţelor şi vitezelor

 

b. Evaluarea distanţelor de oprire

 

c. Cunoaşterea gabaritului autovehiculului

 

d. Oprirea şi staţionarea

 

e. Circulaţia prin intersecţii, depăşirea unui vehicul, a fi depăşit de un alt vehicul

 

f. Efectuarea unui viraj

 

g. Comportarea faţă de diverse categorii de participanţi la tarfic

 

h. Stabilirea itinerariului

 

i. Cunoaşterea efectelor consumului de alcool, medicamente, droguri

 

 

REZULTATELE EVALUĂRII ÎN SINTEZĂ

 

Prima evaluare de sinteză a efectuat-o……………………………………………………

După…….ore de instruire practică.

                                                                        Rezultat A      

________________________________________________________________________________________________

 

A doua evaluare de sinteză a efectuat-o................................................................................

După...........ore de instruire practică. 

                                                                                                Rezultat B  

                                   

       

E3. Componentele obiectivului specific

Specificaţie

 

a. Evaluarea distanţelor şi vitezelor

⇒  Să cunoască:

 

- identificarea diferitelor tipuri de autovehicule şi recunoaşterea performanţelor de viteză şi acceleraţie;

 

- evaluarea distanţelor în funcţie de diverse indicii (indicatoare, marcaje, arbori, etc);

 

- care sunt cauzele evaluării eronate a distanţelor şi vitezelor celorlalţi participanţi la trafic;

 

- evaluarea vitezei unui autovehicul, situat în faţă sau în spate în funcţie de viteza autovehiculului condus;

 

- evaluarea vitezei proprii în diferite situaţii şi cunoaşterea cauzelor evaluării eronate.

 

 

b. Evaluarea distanţelor de oprire

⇒  Să cunoască:

 

- în funcţie de viteza km/h, distanţa parcursă într-o secundă;

 

- durata timpului de reacţie şi factorii care îi influenţează;

 

- distanţa de frânare, precum şi factorii care o influenţează (viteza, aderenţa, starea tehnică a autovehiculului – instalaţia de frânare, etc)

 

- distanţa de oprire (timpul de reacţie şi frânare);

 

⇒  Să ştie să evalueze distanţa de oprire în diferite împrejurimi;

 

⇒  Oprirea autovehiculului ce rulează în viteză la punct fix.

 

 

c. Cunoaşterea gabaritului autovehiculului

⇒  Să cunoască cu exactitate lăţimea autovehiculului pentru:

 

- circulaţia în intersecţii, la întâlnirea cu alt vehicul şi la depăşire;

 

- circulaţia pe drumurile înguste şi aglomerate;

 

- gararea şi parcarea.

 

⇒  Să cunoască cu exactitate lungimea şi lăţimea autovehiculului pentru:

 

- mersul înapoi şi parcarea;

 

- circulaţia într-o parcare;

 

- virajul la stânga sau la dreapta;

 

- circulaţia sub poduri, în tunele şi pasaje rutiere.

 

 

d. Oprirea şi staţionarea

⇒  Să cunoască reglementările privind oprirea şi staţionarea:

 

- pe drum;

 

- în aglomeraţie.

 

⇒  Să ştie să aleagă locul optim pentru imobilizarea autovehiculului;

 

⇒  Să decidă rapid o oprire sau o staţionare a autovehiculului paralel, oblic sau perpendicular;

 

⇒  Să cunoască utilizarea luminilor de avarii, triunghurile reflectorizante.

 

 

e. Circulaţia prin intersecţii, depăşirea unui vehicul, a fi depăşit de alt vehicul

⇒  Să înţeleagă reglementările la intersectarea cu alt vehicul

 

- reducerea vitezei şi sesizarea intenţiilor de deplasare a celorlalţi participanţi la tarfic;

 

- încadrarea pe benzi corespunzătoare cu direcţia de mers;

 

- asigurarea la intrarea în intersecţie şi observarea fluxurilor de vehicule şi pietoni în funcţie de ordinea intersectării lor;

 

- acordarea priorităţii în funcţie de reglementarea instituită în intersecţie;

 

- modul de depăşire a autovehiculelor angajate în viraj la stânga;

 

- manevre interzise într-o intersecţie (oprirea, întoarcerea, mersul înapoi);

 

⇒  Tehnica efectuării manevrei de depăşire

 

- sesizarea din timp a vehiculului ce urmează a fi depăşit;

 

- asigurarea temeinică în vederea efectuării depăşirii (evitarea coliziunii cu vehiculul venind din faţă, cu vehiculul depăşit sau cu cel venind din spate), semnalizând intenţia;

 

- hotârărea momentului şi decizia în executarea schimbării direcţiei de mers şi a depăşirii;

 

- folosirea rezervei de putere a motorului;

 

- aprecierea vitezelor în raport cu autovehiculul depăşit;

 

- alegerea unei trepte de viteză adecvate;

 

- aprecierea spaţiului liber şi a spaţiului necesar;

 

- menţinerea unei distanţe laterale suficientă faţă de autovehiculul depăşit;

 

- asigurarea, semnalizarea şi reintrarea în partea dreaptă fără pericol.

 

⇒  Ezitări şi renunţarea la depăşire

 

⇒  Modul de comportare în situaţia când eşti depăşit

 

- menţinerea direcţiei de mers;

 

- viteza de deplasare;

 

- politeţea rutieră, facilitatea efectuării acestei manevre;

 

- comportamnetul pe timpul nopţii.

 

Depăşirea autovehiculelorlente şi cu gabarit depăşit în lungime şi lăţime (asigurarea în funcşie de trafic şi vizibilitate, alegerea momentului oportun pentru depăşire, etc)

 

⇒  Cazurile în care se interzice efectuarea manevrei de depăsire, motivarea.

 

 

f. Efectuarea unui viraj

⇒  Să cunoască efectuarea unor viraje

 

⇒  Să asigure şi să semnalizeze intenţia schimbării direcţiei de mers

 

⇒  Să cunoască:

 

- evaluarea dificultăţilor unui viraj (raza, pofilul, vizibilitatea, starea carosabilului);

 

- adaptarea poziţiei în mers şi a traiectoriei în funcţie de dificultăţile existente înainte şi în timpul virării;

 

- orientarea privirii.

 

⇒  Modul de executare a schimbării direcţiei de mers şi a virajelor (adaptarea vitezei fără a jena pe ceilalţi participanţi la trafic).

 

⇒  Să respecte semnificaţia indicatoarelor, marcajelor şi să se încadreze corect pentru schimbarea direcţiei de mers.

 

⇒  Să cunoască modul de înscriere şi traiectoria în viraj, poziţia în timpul efectuării acesteia, viteza şi tehnica execuţiei.

 

⇒  Să schimbe corect şi la timp treapta de viteză (folosirea ambreiajului, acceleraţia şi frâna, manevrarea volanului).

 

⇒  Să fie capabil să corecteze o decizie neadecvată şi să faciliteze acţiunile celorlalţi

 

⇒  Să aibă noţiuni referitoare la:

 

- frânarea în viraj;

 

- forţa centrifugă;

 

- energia cinetică.

 

 

g. Comportarea faţă de diverse categorii de participanţi la trafic

Să cunoască particularităţile diverselor categorii de participanţi la trafic, respectiv:

 

- pietoni (copii, persoane în vârstă, etc);

 

- vehicule pe două roţi, lente şi rapide;

 

- vehicule lente şi/sau de mare tonaj;

 

- vehicule pentru intervenţia rapidă;

 

- alte autovehicule (utilaje agricole, etc);

 

- pericole generate de prezenţa animalelor;

 

⇒  Să fie conştient că pietonii, în particular copiii îşi pot modifica traiectoria brusc.

 

Să cunoască utilizarea şi interpretarea mijloacelor de comunicare (poziţia, avertizări, gesturi).

 

 

h. Stabilirea itinerariului

⇒  Să ştie:

 

- să se informeze asupra condiţiilor unui traseu;

 

- pregătirea unui itinerariu (citirea unei hărţi rutiere);

 

- stabilirea etapelor şi pauzelor într-o călătorie;

 

- identificarea itinerariului de bază pe o hartă, inclusiv a itinerariului de rezervă;

 

- pregătirea unei călătorii în funcţie de condiţiile meteo (frig, canicula, etc).

 

 

i. Cunoaşterea efectelor consumului de alcool, medicamente, droguri

⇒  Să ştie că alcoolul:

 

- influenţează percepţia şi măreşte timpul de reacţie;

 

- diminuează precizia, profunzimea şi claritatea gesturilor;

 

- contribuie la subestimarea pericoleleor şi riscurilor;

 

- modifică atitudinile faţă de participanţii la trafic.

 

⇒  Să ştie că alcoolul influenţează îndeosebi începătorii.

 

⇒  Să se debaraseze de ideile false referitoare la alcool.

 

⇒  Să ştie ce este alcoolismul şi cum se măsoara.

 

⇒  Să cunoască sancţiunile privind consumul de alcool.

 

⇒  Să ştie că este dificilă recunoaşterea efectelor alcoolului asupra sa.

 

⇒  Să cunoască riscurile absorbţiei combinate , a diferitelor medicamente cu alcool.

 

⇒ Să aibă noţiuni despre alte intoxicaţii (tutun, oxid de carbon, droguri, medicamente).

 

 

 

ETAPA

NR. 4

OBIECTIV GENERAL:

Cunoaşterea situaţiilor care implică dificultăţi particulare

 

E4. OBIECTIVE SPECIFICE

Apreciere

a. Înscrierea într-o circulaţie rapidă

 

b. Conducerea în aglomeraţii, în circulaţie intensă

 

c. Conducerea pe un rând a vehiculelor

 

d. Adaptarea conducerii la condiţiile în care vizibilitatea este redusă, noapte, etc

 

e. Adaptarea conducerii la condiţii de aderenţă redusă

 

f. Conducerea autovehiculului la munte

 

g. Consecinţele oboselii la volan

 

h. Noţiuni privind componentul în caz de accident

 

i. Să aibă noţiuni privind întreţinerea şi depanarea autovehiculului

 

j. Noţiuni referitoare la situaţiile de urgenţă

 

 

REZULTATELE EVALUĂRII ÎN SINTEZĂ

 

Prima evaluare de sinteză a efectuat-o……………………………………………………

După…….ore de instruire practică.

                                    Rezultat A          

____________________________________________________________________________________________________

 

A doua evaluare de sinteză a efectuat-o................................................................................

După...........ore de instruire practică.

                                    Rezultat B                

 

 

E4. Componentele obiectivului specific

Specificaţie

 

a. Înscrierea într-o circulaţie rapidă

⇒  Să se integreze rapid în circulaţie:

 

- la ieşirea din imobil;

 

- la plecarea de pe loc, de lângă trotuar;

 

- la întoarcerea într-o intersecţie;

 

- la intrarea într-o intersecţie cu sens giratoriu;

 

- la utilizarea unei benzi de accelerare (utilizarea bretelelor pentru accesul pe autostradă)

 

⇒  Să cunoască evaluarea:

 

- distanţelor şi vitezelor celorlaţi participanţi la trafic;

 

- lungimii intervalului între vehicule.

 

⇒  Să cunoască:

 

- utilizarea dispozitivelor de avertizare sonoră şi luminoase;

 

- controlarea vitezei propriului vehicul;

 

- utilizarea oglinzilor retrovizoare.

 

 

b. Conducerea în aglomeraţii, în circulaţie intensă

⇒  Să cunoască:

 

- identificarea planului localităţii;

 

- alegerea şi parcurgerea unui itinerariu;

 

- traversarea trecerii pentru pietoni;

 

- trecerea în apropierea unei staţii de autobuz;

 

- depăşirea şi intersectarea traiectoriei unui tramvai;

 

- oprirea într-o intersecţie aglomerată;

 

- recunoaşterea prezenţei vehiculelor oprite, a celor aflate pe două rânduri şi depăşirea lor;

 

- detectarea indiciilor care permit decelarea situaţiilor periculoase de trafic, generate de ceilaţti participanti la trafic;

 

⇒  Să cunoască riscurile particulare ale micilor aglomeraţii.

 

 

c. Conducerea pe un rând a vehiculelor

⇒  Să cunoască:

 

- alegerea benzii sau rândului şi menţinerea benzii;

 

- menţinerea distanţelor de securitate în faţă şi în spate;

 

- pregătirea schimbării direcţiei de mers la dreapta sau la stânga;

 

- alegerea momentului depăşirii unui alt vehicul lent;

 

- observarea vehiculului care rulează în spate;

 

- anticiparea evitării schimbărilor bruşte de direcţie.

 

 

d. Adaptarea conducerii la condiţiile în care vizibilitatea este redusă, precum şi noaptea

⇒  În conducerea pe timp de noapte, să cunoască:

 

- adapatrea vitezei la distanţele de vizibilitate;

 

- utilizarea dispozitivelor de iluminare şi a prevederilor legale referitoare la acestea;

 

- identificarea prezenţei pietonilor şi bicicliştilor;

 

- riscurile orbirii şi evitarea acesteia;

 

- oprirea şi staţionarea noaptea;

 

⇒  Cunoaşterea dificultăţilor vederii în crepuscul

 

⇒  Să cunoască riscurile provocate de intemperii:

 

- evaluarea reducerii vizibilităţii;

 

- stropirea cu apă, băltoace;

 

- polei, gheaţă;

 

- ceaţă;

 

⇒  Să cunoască în caz de intemperii:

 

- evaluarea vizibilităţii în crepuscul;

 

- utilzarea luminilor, aştergătoarelor de parbriz, a instalaţiei de climatizare;

 

⇒  Să ştie în orice împrejurare recunoşterea situaţiilor când vizibilitatea este redusă datorită:

 

- configuraţiei drumurilor;

 

- vegetaţiei, clădirilor;

 

- vehiculelor, lucrărilor.

 

 

e. Adapatrea conducerii la condiţii de aderenţă redusă

⇒  Să adapteze conducerea la:

 

- starea şi natura drumului;

 

- ploaie (început de ploaie, acvaplanare);

 

- zăpada.

 

⇒  Să deceleze eventualitatea apariţiei poleiului şi să detecteze prezenţa acestuia;

 

⇒  Să cunoască importnaţa pneurilor şi echipamentelor speciale

 

⇒  Să cunaoscă efectele forţei centrifuge şi a vântului;

 

Să aibă noţiunile necesare privind conducerea autovehiculului pe un drum cu aderenţă redusă şi controlul autovehiculului intrat în derapare.

 

 

f. Conducerea autovehicului la munte

⇒  Să cunoască intersectarea, executarea virajului, depăşirea, avertizarea, oprirea şi staţionarea la munte

 

⇒  Să cunoască riscurile încălzirii frânelor;

 

⇒  Să cunoască utilizarea frânei de motor;

 

⇒  Să cunoască riscurile în tunele.

 

 

g. Consecinţele oboselii la volan

⇒  Să cunoască:

 

- semnele oboselii;

 

- riscurile scăderii vigilenţei:

 

- semnele care preced somnul:

 

- riscurile adormirii.

 

⇒  Să ştie că oboseala îi influenţează în mod obişnuit pe şoferii începători;

 

⇒  Să cunoască necesitatea:

 

- odihnei înaintea călătoriei;

 

- odihnei în timpul călătoriei (etape, durata rapaousului);

 

- alimentaţiei:

 

- utilizării instalaţiei de climatizare.

 

 

h. Noţiuni privind comportamentul în caz de accident

⇒  Să cunaoscă prevederile legale privind fuga de la locul accidentului şi refuzu de a acorda asistenţă;

 

⇒  Să ştie să acorde primul ajutor;

 

⇒  Să ştie:

 

- să avertizeze:

 

- să balizeze.

 

 

i. Să aibă noţiuni privind întreţinerea şi depanarea autovehiculului

⇒  Să ştie:

 

- despre cartea tehnică a constructorului;

 

- să controleze nivelurile;

 

- să schimbe o roată;

 

- să verifice starea pneurilor şi a presiunii acestora;

 

- să înlocuiască o cameră, o bujie sau o siguranţă;

 

- să verifice farurile, să înlocuiască un bec ars;

 

- care sunt obiectele utile referitoare la siguranţa, depanare şi confort.

 

 

j. Noţiuni referitoare la situaţiile de urgenţă

⇒  Să ştie:

 

- oprirea în caz de defecţiune la frana principala;

 

- frânarea într-o situaţie de urgenţă;

 

- a remorca şi a fi remorcat;

 

- eliberarea părţii carosabile;

 

- ce să facă în caz de incendiu.