Suspendarea dreptului de a conduce

 

Pe o perioadă de 30 zile:

 

1. dacă titularul a acumulat 15 puncte de penalizare;

2. depăsirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie sau la trecerea la nivel cu calea ferată;

3. neacordarea prioritătii pietonilor (aflati în traversare regulamentar, pe sensul de mers al vehiculului) ;

4. neacordarea prioritătii vehiculelor care au acest drept;

5. nerespectarea culorii rosii a semaforului;

6. nerespectarea regulilor referitoare la depăsire;

7. nerespectarea semnalelor politistului rutier;

8. neprezentarea la poliŃie în cel mult 24 ore de la producerea unui accident soldat cu avarii.

 

Pe o perioadă de 60 zile:

 

1. acumularea de 15 puncte de penalizare în 12 luni de la expirarea ultimei suspendări;

2. nerespectarea regulilor privind prioritatea, depăsirea sau trecerea pe rosu la semafor – dacă s-a produs un accident soldat cu avarii;

3. nerespectarea interdicŃiei temporare de a circula;

4. nerespectarea regulilor de circulaŃie la trecerea unei coloane oficiale, intercalarea întro astfel de coloană;

5. circulatia pe sensul opus – exceptie cazurile în care se depăseste regulamentar.

 

Pe o perioadă de 90 zile:

 

1. conducerea sub influenta băuturilor alcoolice – dacă fapta nu este infractiune;

2. conducerea unui vehicul cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau mecanismul de directie;

 *se contată de către politistul rutier împreună cu specialistii RAR.

3. neoprirea la trecerile la calea ferată dacă barierele/semibarierele sunt coborâte sau în curs de coborâre sau semnalele cu lumini rosii sau/si sonore functionează;

4. depăsirea cu mai mult de 50 Km/h limitei de viteză;

5. dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infractiune si  instanta/procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu o sanctiune administrativă.

 

Hotărârea de suspendare a permisului se aduce la cunostinta titularului în termen de 10 zile de la constatarea contraventiei. Neprezentarea contravenientului în termen de 5 zile atrage majorarea cu 30 zile a perioadei de suspendare; contravenientul este obligat să se prezinte, conform convocării, la testarea cunoasterii regulilor de circulatie.

  * la nepromovarea testului, perioada se prelungeste cu încă 30 zile

 

Perioada de suspendare se poate reduce – dar nu mai putin de 30 zile - că următoarele conditii sunt îndeplinite cumulativ:

1. a promovat testul de cunoastere a regulilor de circulatie;

2. a obtinut permisul cu cel putin un an înainte de data contraventiei;

3. în ultimii 3 ani nu a mai beneficiat de o astfel de măsură;

4. în ultimii 2 ani nu a mai avut permisul suspendat;

5. a achitat amenda.

 

Nu se reduce perioada de suspendare dacă:

1. perioada de suspendare a fost majorată potrivit legii;

2. a cumulat din nou 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la expirarea

suspendării;

3. a fost implicat într-un accident soldat cu avarii conducând sub influenta băuturilor

alcoolice;

4. pentru fapta de neoprirea la trecerile la calea ferată dacă barierele/semibarierele sunt coborâte sau în curs de coborâre sau semnalele cu lumini rosii sau/si sonore functionează.