Marcaje Rutiere

 

Marcajele rutiere sunt reglementate prin STAS 1848/7/1985. Impreuna cu indicatoarele rutiere,contribuie la asigurarea desfasurarii circulatiei rutiere in conditii de siguranta si fluenta. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) longitudinale, care pot fi:

1. de separare a sensurilor de circulatie;

2. de separare a benzilor pe acelasi sens;

b) de delimitare a partii carosabile;

c) transversale, care pot fi:

1. de oprire;

2. de cedare a trecerii;

3. de traversare pentru pietoni;

4. de traversare pentru biciclisti;

d) diverse, care pot fi :

1. de ghidare;

2. pentru spatii interzise ;

3. pentru interzicerea stationarii ;

4. pentru statii de autobuze, troleibuze, taximetre;

5. pentru locuri de parcare;

6. sageti sau inscriptii;

e) laterale aplicate pe :

1. lucrari de arta (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

2. parapete ;

3. stâlpi si copaci situati pe platforma drumului ;

4. borduri.

 

Marcajele servesc la organizarea circulatiei, avertizarea sau îndrumarea participantilor la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza sau le precizeaza semnificatia.

Marcajele se aplica pe suprafata părtii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de arta, pe accesorii ale drumurilor, precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie sa fie reflectorizante sau însotite de dispozitive reflectorizante care trebuie sa-si păstreze proprietătile de reflexie si pe timp de ploaie sau ceata.

Marcajele nu trebuie sa incomodeze în nici un fel desfăsurarea circulatiei, iar suprafata acestora nu trebuie sa fie lunecoasa. Marcajele pe partea carosabila se executa cu microbile de sticlă si pot fi însotite de butoni cu elemente retroreflectorizante.

Administratorul drumului public este obligat sa aplice marcaje cu linii continue sau discontinue, dupa caz, atât pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie, cât si pentru delimitarea partii carosabile.

Marcajul longitudinal format dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice încalcarea acestuia.

Marcajul format dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la marginea partii carosabile interzice stationarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoteste un indicator de interzicere a stationarii, aceasta precizeaza lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.

Marcajul longitudinal format din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marcaj simbolizând o anumita categorie sau anumite categorii de vehicule, semnifica faptul ca banda este rezervata circulatiei acelei sau acelor categorii de vehicule.

Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinua simplă sau dublă permite trecerea peste acesta, dacă manevra sau reglementarile instituite impun acest lucru.

Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu si se foloseste în urmatoarele situatii:

a) marcajul cu linie discontinua simpla:

1. pentru separarea sensurilor de circulatie, pe drumurile cu doua benzi si circulatie în ambele sensuri;

2. pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens, pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens;

3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua. În localitati acest marcaj nu este obligatoriu;

4. pentru a separa, pe autostrazi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie;

5. pentru marcaje de ghidare în intersectii;

b) marcajul cu linie discontinua dubla, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este însotit de dispozitive luminoase speciale.

Linia continua se foloseste în urmatoarele situatii :

1. linia continua simpla, pentru separarea sensurilor de circulatie, a benzilor de acelasi sens la apropierea de intersectii si în zone periculoase;

2. linia continua dubla, pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe fiecare sens, precum si la drumuri cu o banda pe sens sau în alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul politiei rutiere.

În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continua si una discontinua alaturate, conducatorul de vehicul trebuie sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

Marcajele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se executa la limita din dreapta a partii carosabile în sensul de mers, cu exceptia autostrazilor si a drumurilor expres, unde marcajul se aplica si pe partea stânga, lânga mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulatie. Aceste marcaje pot fi cu linie continua sau discontinua simpla.

Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie sa o urmeze în traversare unei intersectii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare.

Marcajele pentru interzicerea stationarii se pot realiza:

1. prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând marcajul de delimitare a partii carosabile spre exteriorul platformei drumului;

2. printr-o linie în zig-zag la marginea partii carosabile.

Marcajele prin sageti sunt folosite pentru:

1. selectarea pe benzi ;

2. schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentara pentru vehicule lente, banda care se suprima prin îngustarea partii carosabile);

3. repliere, numai în afara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie.

Marcajul transversal constând dintr-o linie continua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia înaintea careia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului „Oprire”. Un asemenea marcaj poate fi folosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos, printr-o comanda a agentului care dirijeaza circulatia, de prezenta unei treceri la nivel cu o cale ferata, cu o linie de tramvai sau a unei treceri pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoteste indicatorul „Oprire” se poate aplica pe partea carosabila inscriptia „STOP”.

Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinua, aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi, indica linia care nu trebuie depasita atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica pe partea carosabila un marcaj sub forma de triunghi având o latura paralela cu linia discontinua, iar vârful îndreptat spre vehiculul care se apropie.

Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie sa traverseze drumul. Aceste linii au latimea mai mare decât a oricaror alte marcaje.

Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic fata de axul drumului, indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti.

Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifica interzicerea stationarii vehiculelor pe partea drumului pe care este aplicat. O astfel de linie completata cu înscrisul „BUS” sau „TAXI” poate fi folosita pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze, respectiv de taximetre.

Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur, delimiteaza spatiul interzis circulatiei.

Marcajele se pot aplica si pe ziduri de sprijin, parapete de protectie sau alte amenajari rutiere laterale drumului, pentru a le face mai vizibile conducatorilor de vehicule.

Marcajele sunt de regula de culoare alba, cu exceptia celor ce se aplica pe elementele laterale drumului care sunt de culoare alba, neagra sau galbena si neagra, precum si a celor provizorii, folosite la organizarea circulatiei în zona lucrarilor, care sunt de culoare galbena. În zonele periculoase sau unde stationarea vehiculelor este limitata în timp, marcajele pot fi si de alte culori.