Contraventia

 

 

 

Este fapta de încălcare a dispozitiilor legislatiei rutiere săvârsită cu vinovătie, care nu întruneste elementele constitutive ale unei infractiuni. Se sanctioneză, în functie de gravitatea faptei comise, cu averisment – verbal sau scris – sau cu amendă.

 

Avertismentul constă în atentionarea verbală sau scrisă a participantului la trafic ce a încălcat norma rutieră, cu recomandarea de a respecta pe viitor prescriptiile legale. Evident, măsura de sanctionare cu avertisment se va aplica în cazul în care nerspectarea dispozitiilor legale nu a produs consecinte negative majore asupra circulatiei rutiere.

 

Amenda - se stabilesc în functie de valoarea numărului de puncte-amendă. Un punct-amendă este egal cu 10 la sută din valoarea salarului minim brut pe economie. Contraventiilor li se stabilesc clase de sanctiuni, cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, functie de gradul de periculozitate al faptei sau de gravitatea acesteia.

Clase de sanctiuni:

- clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă;

- clasa II – sau 5 puncte-amendă;

- clasa III – de la 6 la 8 puncte-amendă;

- clasa IV – de la 9 la 20 puncte-amendă;

- clasa V – de la 21 la 100 puncte-amendă – se aplică persoanelor juridice.

Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita în termen de 48 de ore de la data primirii procesului verbal de constatare jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

 

Pe lângă sanctiunile contraventionale, politistul rutier poate dispune si una dintre măsurile tehnico administrative:

- retinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare sau a dovezii înlocuitoare a acestora;

- retragerea permisului de conducere sau a plăcutelor cu numărul de înmatriculare sau înregistrare;

- anularea permisului de conducere;

- ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.

 

 

Pentru unele dintre contraventii se pot dispune si măsuri administrative.